TDB

Bildiri Gönderimi

Bildiri Kitabına Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Bildiri Gönderim Kuralları

 • Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü bildirilere ayrı salon tahsis edilmiş olup çok sayıda sözlü bildirinin sunulması mümkün olacaktır.
 • Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler bildiri özetleri kitabında yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri, Kongre Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya ret mektupları ve sunum biçimi (sözlü / poster) 1 Nisan 2022 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.
 • Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 31 Mart 2022, Perşembe günü olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongreden sonra web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizasyon firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir
 • Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” sayfasını ziyaret ediniz. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 10 Nisan 2022 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Kayıt işlemleri tamamlanmayan bildiriler, bilimsel programdan çıkarılacaktır.

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

 • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması zorunludur.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. E-mail veya farklı şekilde gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Özet sahiplerine "Özet Formu Alındı" maili otomatik olarak gönderilecektir.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiriler, poster) konusundaki son karar düzenleme komitesine aittir.
 • Özetler 300 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri, sistem tarafından kabul edilmemektedir.).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özetler; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Kongremiz bünyesindeki tüm bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya ret mektuplarınız sistem üzerinde kayıtlı olan e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca bildiri sonuçlarınızı sistem üzerinden de takip edebilirsiniz.
 • DİKKAT: Özetler, PDF Bildiri Kitabı'nda orijinal hali ile yerleştirilecek olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.
 • NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Tam Metin Nasıl Hazırlanmalıdır?

 • Daha önceden hazırlamış olduğunuz dosyanızı (Word veya PDF formatında sadece yazı, resim veya tablo) bilgisayarınızda hazır bulundurunuz.
 • Kabul edilen poster veya sözlü özet bildirilerinizi tam metin bildirisi olarak ayrı Word veya PDF dosyası olarak hazırlayınız.
 • Tam metin bildirileri maksimum 1300 kelime, 4 adet Figür/Resim, 4 adet Tablo ve 20 kaynak ile sınırlıdır.
 • Tam metin bildirilerinizi 10 Nisan 2022 tarihine kadar Word ya da pdf formatında pediatrigunleri2022@topkon.com  mail adresine gönderiniz.
 • Tam metin bildiriler kongre sonrasında ayrıca ‘’Tam Metin Bildiri Kitabı’’ olarak yayınlanacaktır. Tam metin gönderimi zorunlu değildir.
Önemli
Tarihler