TDB

Bilimsel Program

SALON 1

08:30-09:00

Açılış
Prof.Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu
Türkiye Milli Pediatri Derneği
İstanbul Şubesi  Başkanı

Prof. Dr. Zeynep Karakaş
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD
Çocuk Hematoloji – Onkoloji Bilim Dalı

Çocuk istismarı ve ihmaline multidisipliner yaklaşım kursu (psikodrama ile birlikte)

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ÖNLEMLER KURSU
17 Nisan 2022, Pazar

GENEL PEDİATRİ KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Kılıç ve Mustafa Özçetin
09:00-09:10 AÇILIŞ VE TANIŞMA
09:10-09:30 Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Ayşe Kılıç
09:30-09:50 Çocuk İstismarı ve İhmalini Önlemede Temel Tanımlar
Mustafa Özçetin
09:50-10:00 ARA
10:00-10:20 Ensest Olgularına Yaklaşım
A. Ufuk Sezgin
10:20-10:40 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Siğillere Yaklaşım
Burçin Karamustafaoğlu
10:40-11:00 Çocukluk Çağı Travmalarına Epigenetik Yaklaşım
Sacide Pehlivan
11:00-11:10 ARA
11:10-11:30 Çocuk İstismarına Yaklaşımda Çocuk Psikiyatristlerinin Rolü
Nusret Soylu
11:30-11:50 Fiziksel İstismar Olgularında Ekstremite Kırıklarına Yaklaşım
Mehmet Demirel
11:50-12:10 Çocuk İstismarında Adli Tıp Yaklaşımı
Sadık Toprak
12:10-12:30 Çocuk İstismarı İhmaline Yaklaşımda Çocuk İzlem Merkezleri (Çim)’İn Rolü
Ethem Erol
12:30-13:00 ARA
13:00-14:00 OLGU

Oturum Başkanları:
A. Ufuk Sezgin, Mustafa Özçetin

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Radyolojik Bulgular
Mehmet Barburoğlu

Göz Bulguları
Nihan Aksu Ceylan

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
14:00-14:10 TARTIŞMA
14:10-15:10 OLGU 2

Oturum Başkanları:
Ayşe Kılıç, Nusret Soylu

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Genetik Yaklaşım
Ayça Aslanger

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yaklaşımı
Burçin Karamustafaoğlu

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
15:10-15:20 TARTIŞMA
15:20-15:30 ARA
15:30-16:30 OLGU 3

Oturum Başkanları:
Ayşe Kılıç, Sadık Toprak

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
16:30-16:40 TARTIŞMA
16:40 KAPANIŞ
A’dan Z’ye Çocukluk çağı aşıları ve aşı uygulamaları
SOSYAL PEDİATRİ KURSU
A’dan Z’ye Aşılar
Kurs Başkanları:
Gülbin Gökçay, Emel Gür
09.30-10.15 Aşı Uygulama Prensipleri
Filiz Şimşek Orhon
10.15-11.00 Aşı İmmünolojisi
Sevtap Velipaşaoğlu
11.15-11.30 ARA
11.30-12.15 Rutin Aşı Takvimi
Feyza Koç
12.15-13.00 Rutin Dışı Aşı Takvimi
Emel Gür
13.00-13.45 ARA
13.45-14:30 Özel Durumlarda Aşılamada Yenilikler
Gonca Keskindemirci
14.30-15.15 Aşı Kararsızlığına Yaklaşım
Gülbin Gökçay/ Öykü Özbörü Aşkan
15.15-15.45 Genel Tartışma
Çocuk yoğun bakımda kanıta dayalı yaklaşım: Kılavuzlar ne diyor?
YOĞUN BAKIM KURSU
ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA KANITA DAYALI YAKLAŞIM
KILAVUZLAR NE DİYOR?
Kurs Başkanları:
Demet Demirkol, Güntülü Şık
09:00-11:15 AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ
09:00-09:15 Yüksek Akış
Gürkan Atay
09:15-10:15 Tip I Solunum Yetersizliği

NIV
Demet Demirkol

İnvazif Ventilasyon
Güntülü Şık
10:15-11:15 Tip II Solunum Yetersizliği

NIV
Güntülü Şık

İnvazif Ventilasyon
Alper Köker
11:15-11:30 ARA
11:30-12:15 Septik Şok
Genco Gençay
12:15-13:15 ARA
13:15-13:45 Kafaiçi Basınç Artışı
Arda Kılınç
13:45-14:15 Status Epileptikus
Filiz Yetimakman
14:15-14:45 Sıvı Tedavisi
Alper Köker
14:45-15:15 Beslenme
Gürkan Atay
15:15-15:45 Sedasyon Analjezi
Filiz Yetimakman

BEBEĞİN TEMEL BAKIMI KURSU
Kurs Başkanı: Serap Balcı

09:00-09:30 Yenidoğanın Cildinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Zerrin Çiğdem
09.30-11:00 Yenidoğanda Kanıta Dayalı Cilt Bakım Uygulamaları
Bebek Banyosu
Konuşmacı:
Duygu Gözen

Göbek Bakımı/ Bez Dermatit ve Bakımı
Konuşmacı:
Gülçin Bozkurt
11:00-11:30 ARA
11.30-12:00 Bebek Masajı
Konuşmacı:
Duygu Demir
12:00-12:30 Kanguru Bakımı
Konuşmacı:
Sevil İnal
12:30-13:00 Bebeklerde Uyku Düzeni
Konuşmacı:
Gizem Kerimoğlu Yıldız
13:00-14:00 ARA
14:00-14:30 Bebek Güvenliği (Yatağı, kıyafetleri, oyuncakları, araba koltuğu)
Konuşmacı:
Şehriban Aydın
14:30-15:00 İnfantil Kolik
Konuşmacı:
Birsen Mutlu
15:00-15:30 Ebeveyn-Bebek Bağlanması
Konuşmacı:
Sermin Dinç
15:30-16:00 ARA
16:00-16:30 İzlem Sıklığı, Taramalar ve Önemi
Konuşmacı:
Serap Balcı
16:30-17:00 Uygun Pozisyon
Konuşmacı:
Müjde Çalıkuşu İncekar
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
08:00-09:00 PROF. DR. OLCAY NEYZİ OTURUMU
Büyüme Eğrilerinin Tarihçesi

Oturum Başkanları:
Feyza Darendeliler, Hülya Günöz

Konuşmacı: Rüveyde Bundak
           
09:00-10:00 AÇIK OTURUM
Sarı Bebek-"Primum Non-Nocere"den Geciken Tanıya Tehlikeli Yol

Oturum Başkanları: Zeynep İnce, Özlem Durmaz

Konuşmacılar: Asuman Çoban, Nuray Uslu Kızılkan
09:00-10:00 Romatoloji Paneli
Oturum Başkanları: Erbil Ünsal, Yelda Bilginer


Romatolojik Hastalıklarda Dermatolojik Bulgular
Zeynep Topkarcı

Romatolojik Hastalıklarda Hangi Tetkik Ne Zaman?
Mustafa Çakan
09:00-10:00 PROF. DR. BAHRİYE TANMAN OTURUMU
Çocuklarda Göğüs Ağrısında Kalbin Ne Rolü Olabilir ki?

Oturum Başkanları: Kemal Nişli, Yakup Ergül


Konuşmacı: Orhan Uzun

09:00-10:15

Oturum Başkanları: Metin Uysalol, Ömer Faruk Beşer

S-001 İşlem Hakkında Bilgi Vermek; Ağrıyı Azaltır
Zafer Şen

S-002 Vasküler erişim için kullanılan Santral Venöz Katater deneyimlerimiz
Merve Yenice

S-003 COVİD-19 Pandemisi Çocukluk Çağı Romatizmal Hastalığı Olan Hastaların Çocuk Acil Başvurularını Nasıl Etkiledi?
Orkun Aydın

S-004 İlk İntihar Girişimi ile Çocuk Acil Servisine Getirilen Olgular: Tek Merkez Deneyimi
Raif Yıldız

S-005 Hiperlökositoz Bulgusu ile Başvuran Olgularda Lökoferez: Olgu Serisi
Cansu Durak

Tartışma

S-006 Pediatrik yoğun bakım ünitesinde zehirlenme nedeniyle takip edilen hastaların klinik ve laboratuar özellikleri
Büşra Gültekin

S-007 Çocuk Acil Polikliniğine Nörolojik Semptomlar ile Başvuran Çocukların Kraniyal Görüntülemeleri
Ababiekeli Yierzhati

S-008 Çocuk Acil Servise Başvuran Şüpheli Kuduz Temaslı Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi
Nidai Dalokay

S-009 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Sepsisli Hastaların Yatakbaşı Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi
Sevcan İpek

Tartışma

 

10:00-10:30

SMA Hastalarında Multidisipliner Tedavi Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Mine Çalışkan, Hülya Maraş Genç

Konuşmacılar: Edibe Pembegül Yıldız, Selda Hançerli Törün

       
10:30-11:00 ARA
11:00-11:30
Nedeni Bilinmeyen Ateş: Sebepleri Ne Olabilir?

Oturum Başkanları: Ayşe Kılıç, Güldane Koturoğlu


Konuşmacı: Mustafa Özçetin
11:00-12:30 Çocukluk Çağı Demiyelinizan Hastalıkları

Oturum Başkanları: Meral Özmen, Dilara Füsun İçağasıoğlu


Multpl Skleroz
Melis Ulak Özkan

MOG İlişkili Hastalıklar
Hülya Maraş Genç

NMO Spektrum Bozuklukları
Edibe Pembegül Yıldız
11:00-12:30 PROF. DR. TALAT CANTEZ OTURUMU
Güncel Pediatrik Kardiyoloji

Oturum Başkanları: Rukiye Eker Ömeroğlu, Aygün Dindar


COVID-19 ve Kalp Sağlığı
Ercan Tutar

Kalp Yetersizliği Tanısı ve İzleminde Biyobelirteçler
Erkut Öztürk

10:30-11:45

Oturum Başkanları: Fatma Kaya Narter, Didem Arman


S-010 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi' nde İzlenen Yenidoğanların Karbapenem Dirençli Gram Negatif Mikroorganizmalar ile Kolonize Olmasındaki Risk Faktörleri
İlksen Yalçınoğlu

S-011 Total Parenteral Nutrisyon İçerisinde Clinoleic %20 ve SMOFlipid %20 Kullanımının Yenidoğana Etkileri
Saime Sündüs Uygun

S-012 Yenidoğanda Eritrosit Süspansiyonu Transfüzyonu: Tek Merkez Deneyimi
Ayşen Orman

S-019 sefal hematomların retrospektif incelenmesi
Fırat Demir

S-013 Value of umbilical cord lactate and serum thyroxin levels in the management of the infants hospitalized with transient tachypnea of newborns
Fatih Kılıçbay

S-014 SGA prematürelerin büyüme özelliklerinin incelenmesi
Abdullah Hakan Özmen

Tartışma

S-015 Yenidoğanın persistan pulmoner hipertansiyonu: Etiyolojiye göre hastaların klinik ve laboratuvar özelliklerinin karşılaştırılması
Asli Okbay Güneş

S-016 Yenidoğan Methemoglobinemi Vaka Serisi: Dokuz Olgunun Demografik Ve Klinik Özellikleri
Yüksel Hakan Aydoğmuş

S-017 Koanal atrezi tanılı hastalarımızın değerlendirilmesi
Şebnem Kader

S-018 Yenidoğanlarda Serum 25-OH Vitamin D, Vitamin B12 ve Folat Düzeyleri İle İlişkili Faktörler Mustafa
Törehan Aslan

Tartışma

11:30-12:30 Çocuklarda Viral Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonları

Oturum Başkanları: Nuran Salman, Ergin Çiftçi


Viral Menenjit
Ayper Somer

Viral Ensefalit
Ergin Çiftçi
12:30-13:30 12:00-13:15

Oturum Başkanları: Serap Karaman, Başak Koç

S-020
Pediatrik Rabdomyosarkom: 20 Yıllık Tek Merkez Deneyimi
Sevinç Odabaşı Güneş

S-021 İstanbul Tıp Fakültesinde İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) Tanısı İle Takip Ve Tedavi Edilen Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi
Buşra Soysal

S-022 Lenfoma Ve Solid Tümörlü Hastaların Tanı Ve Tedavileri Süresince Hepatit B Ve Hepatit C Serolojilerinin Değerlendirilmesi
Nurcan Üçüncü Ergun

S-023 Çocukluk Çağı Lösemilerinde Kateter Komplikasyonları
Pelin Cansu Turan

S-024 Ratlarda, Karadut Meyve (Morus Nigra) Extresinin, Metotreksat İlişkili İntestinal Hasar Üzerine Koruyucu Etkisi
Anna Carina Ergani

Tartışma

S-025 İnfantil Hemanjiomlarda Propranolol Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Şeyma Mürtezaoğlu Karatekin

S-026 Vı̇tamı̇n B12 eksı̇klı̇ğı̇ ı̇le takı̇p edı̇len çocuk hastaların retrospektı̇f ı̇ncelenmesı̇
Derya Duman

S-027 Çocukluk Çağı Hemanjiomları, Tek Merkez Deneyimi
Özlem Terzi

S-028 Transfüzyon Bağımlı Beta Talasemi Hastalarında Görüntüleme Yöntemlerinin Klinik Takipte Kullanılması
Yasin Yılmaz

Tartışma

13:30-15:00 Değişen Dünyada Değişen Astım: Astımda Neler değişti?

Oturum Başkanları: Nermin Güler, Zeynep Tamay


Beş Yaş Altındaki Çocuklarda
Deniz Özçeker

Beş Yaş Üstündeki Çocuk ve Adolesanlarda
Ayşe Süleyman

İnhalasyon Tedavisinde Yenilikler ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
Esra Yücel
13:30-14:00 Çocuk Endokrinolojisi Alanında Heyecan Verici Yeni Tedaviler

Oturum Başkanı: Şükran Poyrazoğlu


Konuşmacı: Fatma Dursun
13:30-14:30 Çocuk Acile Madde Kötüye Kullanımı Nedeniyle Başvuran Hastalara Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Nedret Uzel, Metin Karaböcüoğlu

Konuşmaclar: Metin Uysalol, Demet Demirkol

13:30-15:00

Oturum Başkanları: Nuray Aktay Ayaz, Asuman Gedikbaşı

S-029 Ailevi Akdeniz Ateşi Tanılı Çocuklarda Artrit Spektrumu
Pinar Ozge Avar Aydin

S-030 MIS-C Olgularında Tanı Alma ve Tedaviye Başlama Süresinin Hastalığın Seyrine Etkilerinin Araştırılması
Erdal Sarı

S-031 Yenidoğan Taramasıyla Tanı Alan Fenilketonürili Erişkinlerin İzlem ve Tedavi Başarısını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Zelal Tandoğan

S-032 Semptomatik biotinidaz eksikliği olan olgularımızın klinik, demografik ve laboratuvar verilerinin analizi
Hüseyin Bilgin

S-033 Çocuklarda multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C) ve Kawasaki Hastalığı Arasındaki Farklılıklar
Seher Sener

S-034 Ailevi Akdeniz Ateşi tanılı kardeş hastalar
Ayşe Tanatar

Tartışma

S-035 Ağır Rabdomiyolizle Seyreden Doğumsal Metabolik Hastalıklar: 4 Olgu Sunumu
Aslı Durmuş

S-036 Jüvenil İdiyopatik Artrit Tanılı Hastalarda Büyüme ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi: Ön Sonuçlar
Beyza Eliuz Tipici

S-037 Sağlık Bakanlığı Ulusal Yenidoğan Taramasında Fenilalanin Yüksekliği ile Başvuran Yenidoğanlarda Saptanan Fenilketonüri Dışındaki Doğumsal Metabolik Hastalıklar
Belkıs Ak

S-038 Tiamin Biyotin Duyarlı Bazal Ganglion Hastalığı Tanılı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirilmesi
Hüseyin Kutay Körbeyli

S-039 Pediatrik Behçet Hastaları’nın Demografik Özellikleri ve Başvuru Şikayetlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Özlem Akgün

Tartışma

14:00-14:30 Endokrin Bozucuların Etkisi

Oturum Başkanı:
Oya Ercan

Konuşmacı: Pınar İşgüven
14:30-15:00 Kızlarda Genital Anomalilere Yaklaşım

Oturum Başkanları: Süleyman Akhan, Firdevs Baş

Konuşmacı: Özlem Dural
14:30-15:00 Nefrotik Sendromlu Hastalarda Proteazüri ve Ödem Oluşumundaki Rolü

Oturum Başkanları: Ilmay Bilge, Cengiz Candan


Konuşmacı: Ferruh Artunç
15:00-15:30 ARA
15:30-16:30 Anne Sütünün İçeriği; Genetik ve Epigenetik Özellikleri

Oturum Başkanları: Gülbin Gökçay, Oya Uyguner


Konuşmacılar: Asuman Gedikbaşı, Gonca Keskindemirci
15:30-16:00 Çocuklarda Hepatit-B tedavisi

Oturum Başkanları: Semra Sökücü, Figen Gürakan


Konuşmacı: Özlem Durmaz
15:30-17:00 Çocuk Cerrahisi: Yeni Ne Var?

Oturum Başkanları: Oya Çetinkaya, Melike İrem Petan


Çocuklarda Robotik Göğüs Cerrahisi
Zafer Dökümcü

Gastrointestinal Hastalıklarda Güncellemeler
Kıvılcım Cerit

Genitoüriner Hastalıklarda Güncellemeler
Erbuğ Keskin

15:15-16:30

Oturum Başkanları: Edibe Pembegül, Tuğçe Aksu Uzunhan

S-040
Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Valproat Kullanımı Öncesi Ve Takibinde Kognitif Değerlendirme Pınar
Tezcan Kurt

S-041 Çocuk nöroloğu gözünden tremora yaklaşım
İpek Dokurel Çetin

S-042 Çocukluk çağı epilepsilerinde levetirasetam tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği
Arife Toksöz

S-043 Ateşli havalede ailelerin tutumları
Ünal Akça

S-044 Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Febril Konvülziyon ile Başvuran Hastaların Klinik ve Demografik Özelliklerinin İncelenmesi
Yasemin Baranoğlu Kılınç

Tartışma

S-045 Epileptik Spazm Tedavisinde Oral Prednizolon Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Erdem Simsek

S-046 Febril konvülziyonda ailelerin acil durumdaki davranışları ve tedavi tutumları
Gül Demet Kaya Özcora

S-047 Antiepileptik ilaç kullanan çocuklarda kemik mineral metabolizmasının basit parametrelerle değerlendirilmesi
Aylin Gençler

S-048 Pandemide Online Uygulamalar: Anne-Bebek Yogası ve Sonuçları
Dilara Bozgan

S-049 Dirençli Epilepsi Tanılı Çocuk Hastalarda Koku Terapisinin Etkinliğinin Araştırılması
Yasin Yılmaz

Tartışma

16:30-17:00 PROF. DR. MÜJGAN SIDAL OTURUMU
Sağlıklı Çocuk İzleminde Genel Pediatristlerin Rolü

Oturum Başkanları: Fatma Oğuz, Emin Ünüvar

Konuşmacı: Ayşe Kılıç
16:00-17:00 Proteinüri ve Genetik

Oturum Başkanları: Güven Toksoy, Alev Yılmaz


Konuşmacılar: Bağdagül Aksu, Ayça Dilruba Aslanger
17:00-17:30 ARA
17:30-18:00 Adolesanda Baş Ağrısı

Oturum Başkanları: Nihal Olgaç Dündar, Firdevs Baş


Konuşmacı: Bülent Kara
17:30-18:00 Pediatride Çoğulculuk, Katılımcılık ve Eşitlik

Oturum Başkanları: Serpil Uğur Baysal, Nalan Karabayır


Konuşmacı: Nadir Demirel
17:30-19:00 Almanya'da Pediatri

Oturum Başkanları: İlhan İlkılıç, Ahmet Nayır


Almanya'da Muayenehanede Pediatrist Olmak
Esra Karapınar

Almanya'da Pediatrik Hematoloji ve Almanya'da Pediatrik Palyatif Hasta Bakımı
Ebru Sarıbeyoğlu

Follow-up of Complex Pediatric Patients
George Schwabe

Almanya'da Çocuk Ağrı Merkezleri
Şenay Kaldırım Çelik

16:45-18:15

Oturum Başkanları: Şükran Poyrazoğlu, Selda Hançerli Törün

S-050 Çocuklarda Perianal Apse: On Bir Yıllık Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Tecrübesi
Rumeysa Yalçınkaya

S-051 Bir çocuk enfeksiyon polikliniğine döküntü yakınmasıyla başvuran çocuk olguların değerlendirilmesi
Sevgi Yaşar Durmuş

S-052 Anti-TNF Ajan Kulanan Pediatrik Hastalarda Tüberküloz Sıklığının Değerlendirilmesi
Nidai Dalokay

S-053 Solunum Yolu Viral/Bakteriyel Etkenlerinin COVID-19 Kontrol Önlemleri İle İlişkisi
Ceren Çetin

S-054 COVID-19 Tanılı Çocuklarda Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Yıldız Ekemen Keleş

S-055 Semptomatik Konjenital Sitomegalovirüs Tanısı ile Tedavi Edilen Hastaların Çeşitli Yönlerden İncelenmesi
Ayşe Karaaslan

Tartışma
S-056 COVID-19 Pandemisi Sırasında Gecikmiş Mevsimsel RSV Enfeksiyonu: Bir Üniversite Hastanesi Deneyimi
Selin Uğraklı

S-057 Çocukluk Çağında Kistik Ekinokokkozis: Tek Merkezin On Yıllık Deneyimleri
Hakan Salman

S-058 Pandemi Öncesi ve Sonrası Respiratuar Sinsityal Virüs Olgularının Değerlendirilmesi
Nidai Dalokay

S-059 Çocuklarda Hepatit A Serolojisinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Gözde İrem Odabaş Selçuk

S-060 Pediatrik Covid-19 Hastalarındaki Nörolojik Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyimi
Elif Dede

S-061 Akut Lösemili Çocuklarda Fungal Enfeksiyonlar
Ferahnur Karaman

Tartışma

18:00-19:00
Hematoloji Oturumu: Kanama

Oturum Başkanları: Leyla Ağaoğlu, Ömer Devecioğlu


Burun Kanaması ile Gelen Çocuğa Yaklaşım
Serap Karaman

Hemofiliye Dikkat
Ayşegül Ünüvar
18:00 - 18:30 Endoscopic Procedures in Pediatrics

Moderators:
Özlem Durmaz, Deniz Ertem

Speaker: Micheal Wilsey
18:30 - 19:00 Kritik Hastalıkta İmmunmodülasyon

Oturum Başkanları: Demet Demirkol, Nuray Aktay Ayaz


Konuşmacı: Ayşe Akcan Arıkan
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
09:00-09:30 COVID-19 Dışı Viral Solunum Yolu Enfeksiyonları

Oturum Başkanları: Ayper Somer


Konuşmacı: Selda Hançerli Törün
09:00 - 10:30 PANEL: Zorlayıcı Durumlarda Çocuklara Yaklaşım

Oturum Başkanı: Nusret Soylu


Kronik Hastalıklarda Çocuklara Yaklaşım
Ali Karayağmurlu

Yakın Kaybında Çocuğa Yaklaşım
Abdurrahman Cahit Örengül

Terminal Dönemdeki Çocuğa Yaklaşım
Yaşar Tanır
09:00 - 10:30 Çocuk Üroloji Paneli: İdrar kaçıran çocuk

Oturum Başkanları:
Orhan Ziylan, Tayfun Oktar, Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım

Gündüz İdrar Kaçıran Çocuk; Pratik Yaklaşım
Tayfun Oktar

Gece İdrar Kaçıran Çocuk; Nelere Dikkat Etmeli?
Orhan Ziylan

TARTIŞMALI OTURUM: Olgular ile Mesane Disfonksiyonu
İrfan Dönmez
09:00-09:30 Konferans: COVID-19 Pandemisinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Etkisi

Oturum Başkanı: Suzan Yıldız


Konuşmacı: Ayfer Aydın
09:30-10:30 Çocuklarda Solunum Sistemi Acilleri

Oturum Başkanları: Zeynep Tamay, Agop Çıtak


Konuşmacılar: Metin Uysalol, Demet Demirkol
09:30-10:30 Panel: Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Yaklaşımı

Oturum Başkanları: Sevil İnal, Tülay Yakut


NIV Uygulamaları
İsmihan Altınok

Pediatrik Deliryum
Özge Er
10:30-11:00
UYDU SEMPOZYUMU (ORZAX) Vitamin B12 Eksikliği
Oturum Başkanları:
Betül Ulukol, Ayşegül Ünüvar

Çocuklarda Vitamin B12 Eksikliği
Betül Orhan Kılıç

Vitamin B12 Eksikliğinde Tedavi Seçenekleri
Burcu Belen Apak
11:00-12:00 Açık Oturum: Enteral Beslenme Kar mı Zarar mı?

Oturum Başkanları : Tülay Erkan, Zerrin Önal


Konuşmacılar: Burcu Volkan, Ayşe Merve Usta
11:00-12:00 Corona Pandemisinde Çocuk Sağlığı İzlemi

Oturum Başkanları: Gülbin Gökçay, Songül Yalçın


Korona Pandemisinde ve Sonrasında Aşı Uygulamaları
Meda Kondolot

Korona Pandemisinde Karşılaşılan Sorunlar, Çözüm Önerileri ve İzlem İlkeleri
Gonca Keskindemirci
11:00-12:30 Çocukluk Çağında Sık Görülen Hareket Bozuklukları

Oturum Başkanları: Nur Aydınlı, Edibe Pembegül Yıldız


Distoni
Burçin Nazlı Karacabey

Kore
Elif Karatoprak

Tremor
Tuğçe Aksu Uzunhan
11:00-11:30 Konferans: Aşı Reddi /Aşı Kararsızlığında Çocuk Hemşiresinin Sorumlulukları

Oturum Başkanı: Hatice Pek


Konuşmacı: Özlem Akarsu
11:30-12:30 Panel: Olgularla Bakım Uygulamaları
Oturum Başkanları: Ayfer Aydın, Neval Göktepe


Diabetik Ketoasidoz
Büşra Akkaya

Onkoloji'de Mukozit Yönetimi
Pınar Demirer
12:00-12:30 Kronik İshalde Akla Gelmeli; Sukroz-İzomaltaz Eksikliği

Oturum Başkanları: Gülden Gökçay, Özlem Durmaz


Konuşmacı: Deniz Ertem
12:00-12:30 Epitel Bariyer Hipotezi: Alerjik ve Otoimmun Hastalıkların Artışının Nedenleri

Oturum Başkanları: Zeynep Tamay, Cevdet Özdemir


Konuşmacı: Cezmi Akdiş
12:30-13:30

UYDU SEMPOZYUMU (Biruni)

Mikrobiyota ve Alerji İlişkisi
Süreyya Şahinoğlu , Semra Tamer Levent

13:30-15:00 PROF. DR. GÖNÜL KURDOĞLU OTURUMU
Olgularla Çocuklarda Mitokondriyal Hastalıklarda Tanıdan Tedaviye

Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay

Mitokondriyal Hastalıklara Genel Bakış
Gülden Gökçay

Mitokondriyal Hastalıklarda Klinik
Mehmet Cihan Balcı

Mitokondriyal Hastalıklarda Laboratuvar
Asuman Gedikbaşı
13:30-15:00 PROF. DR. AYSEL EKŞİ OTURUMU
Ergenlerde Şiddetin Önlenmesi

Oturum Başkanları: Feyza Darendeliler, Ayşe Kılıç


Konuşmacılar: Aylin Yetim Şahin, Özlem Ketenci Altıkardeşler, Kemal Güdek
13:30-14:30 Acile Nöbet ile Gelen Çocuğa Yaklaşım ve Status Epileptikus

Oturum Başkanları:
Nedret Uzel, Agop Çıtak

Konuşmacılar: Metin Uysalol, Demet Demirkol
13:30-14:00 Konferans: İpucu Temelli Besleme

Oturum Başkanı:
Zümrüt Başbakkal

Konuşmacı: Halil İbrahim Taşdemir
14:00-14:30 Konferans:  Küresel İklim Değişikliğinin Çocuk Sağlığına Etkileri

Oturum Başkanı:
Sevinç Polat

Konuşmacı: Dijle Ayar
14:30-15:00 İntrakraniyal Kistler Nasıl Takip Edilmeli, Ne Zaman Opere Olmalı?

Oturum Başkanları: Mine Çalışkan, Mehmet Barburoğlu


Konuşmacı: Akın Sabancı
14:30-15:30 Panel:  Yenidoğan Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar

Oturum Başkanları: Serap Balcı, Reyhan Paksoy


Yenidoğan Yaşamının Altın Saati
Şirin Gündüz

Preterm Yenidoğanlarda Dokunma
Seda Çağlar
15:00-15:30 ARA
15:30-17:00 PROF. DR. FAİK TANMAN OTURUMU
Oturum Başkanları: Sema Akman, Salim Çalışkan


15:30-16:15 Sistinoz
Detlef Bochenhauer

16:15-17:00 Primer Hiperoksalüri
Alev Yılmaz
15:30-16:00 Çocuklarda Görülen Ayak Sorunlarına Yaklaşım

Oturum Başkanları: Şirin Güven, Mustafa Özçetin


Konuşmacı: Fuat Bilgili
15:30-17:00 Nadir Hastalıklar

Oturum Başkanları: Gülden Gökçay, Fatmahan Atalar


Nadir Kalıtsal Metabolik Hastalıklar
Mehmet Cihan Balcı

Nadir Hastalıklarda Genetik Tanıda Yenilikler
Feyza Nur Tuncer

Nadir Genetik Hastalıklar
Ayça Dilruba Aslanger
15:30-16:00 Ara
16:00-16:30 Konferans: Çocukta Palyatif Bakım

Oturum Başkanı : Rana Yiğit


Konuşmacı: Behice Ekici
16:00-16:30 Çocuklarda Sık Görülen Dermatolojik Hastalıklara Yaklaşım

Oturum Başkanları:
Algün Polat Ekinci, Seda Geylani

Konuşmacı: Yasemin Erdem
16:30-17:00 Konferans:  Çocuklarda Periton Diyaliz Uygulamaları ve Bakım

Oturum Başkanı: Leyla Erdim


Konuşmacı:
Yasemin Kaplan
16:30-17:00 Pediatrik Tonsillektomi ve Adenoidektomi Endikasyonları

Oturum Başkanları: Şenol Çomoğlu, Emin Ünüvar


Konuşmacı: Mehmet Çelik
17:00-17:30 ARA 17:00-18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER

Oturum Başkanları: Behice Ekici, Dijle Ayar

S-123 Pediatri Hemşireliği Örnekleminde Etik Duyarlılık ile Bireysel Değerler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Ayla Kaya

S-124 Trakeostomili Çocuğa Sahip Annelerin Deneyimleri
Mürşide Zengin

S-125 İyi Hisset ve Hayatı Yaşa Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması
Tuğçe Atak Meriç

S-126 Ebeveynlerin Aile Merkezli Bakım Uygulamalarına Yönelik Değerlendirmeleri: Sistematik Derleme
Özlem Şensoy

S-127 Kwashiorkor Tanılı Vakada Gelişen Refeeding Sendromuna Bağlı Deri Bütünlüğü Bozulmuş Hastanın Hemşirelik Bakım Uygulamaları
Zuhal Edin

S-128 Hemşirelik Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Obezitesine Yönelik Tutum ve Düşünceleri Ölçeklerinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Remziye Semerci

S-129 Kemoterapi alan çocuklarda annelerin algıladıkları iştahsızlık ve stres düzeyinin ilişkisi
Gizem Kerimoğlu Yıldız

S-130 Prematüre Yenidoğanlarda Yatış Pozisyonunun Mide Rezidüel Hacme Etkisi: Sistematik Derleme
Hande Özgörü

S-131 Çocuklarda covid 19 aşısı ve hemşirenin rolü
Rüya Naz

S-132 Çocuklarda Sistemik Juvenil İdiyopatik Artrit ve Hemşirelik Bakımı
Zeynep Demir

S-133 Çocuklar için geliştirilen eğitici hikaye kitabının ameliyat öncesi anksiyete ve korku düzeylerine etkisi
Selin Durgut

S-134 Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Basınç Yarası Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
İbrahim Doğru

S-135 Akut transvers myelit tanılı pediatrik hastada hareket kısıtlılığına bağlı gelişen basınç yaralanmasında hemşirelik bakımı: Olgu sunumu
Özge Özdemir

S-136 Kanserli Çocuğu Olan Annelerin Bakım Verme Yükü ve Yaşam Kalitesi
Şirin İnceoğlu

S-137 Üniversite öğrencilerinde travmatik yaşantılar, agresyon ve internet bağımlılığı
Özlem Akarsu

S-138 Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Bilgi ve Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi
Burcu Bakırlıoğlu

S-139 Prematüre Bebeklerde Topuk Kanı Örneklemesinde Konvansiyonel ve Otomatik Topuk Lanseti Kullanımının Ağrı ve Numune Reddi Üzerine Etkisi
Aysun Yılmaz

17:30-18:15 PROF. DR. GÜNDÜZ GEDİKOĞLU OTURUMU

Kanserde Sağkalım ve Tedaviye Bağlı Geç Etkilerin Epidemiyolojisi

Oturum Başkanları: Zeynep Karakaş, Rejin Kebudi


Konuşmacı: Fatih Okçu
17:30-18:00 Hastamın Kötü Olduğunu Nasıl Anlarım?

Oturum Başkanları: Nedret Uzel, Ayşe Berna Anıl


Konuşmacı: Demet Demirkol
17:30-18:15 Hemolitik Üremik Sendrom

Oturum Başkanları: Lale Sever, Hakan Poyrazoğlu


Konuşmacı: Selçuk Yüksel
18:15-19:00 Çocukluk Çağı ALL’de Ayaktan Tedavi Temelli Tedavinin Etkinliği ve Güvenliği

Oturum Başkanları: Cengiz Canpolat, Leyla Ağaoğlu


Konuşmacı: Bülent Zülfikar, Başak Koç
18:00-18:30 ECMO

Oturum Başkanları : Niliüfer Yalındağ Öztürk, Tanıl Kendirli


Konuşmacı: Ayşe Akcan Arıkan
18:15-19:00 Pediatri Hekimliğinde Karşılaşılan Hukuki Sorunlar

Oturum Başkanları : Ayşe Balat, Samet Bayrak


Konuşmacı: Cengiz Bayram
18:00-18:30 KAPANIŞ ve DEĞERLENDİRME
18:30-19:00 Otizmde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Güncellemeler

Oturum Başkanları:
Mine Çalışkan, Yankı Yazgan

Konuşmacı: Atilla Ceranoğlu
   
        19.00-19.30 Konjenital Hidrosefalide Genetik Mutasyonların Rolü

Oturum Başkanları:
Seher Başaran, Bülent Kara

Konuşmacı: Engin Deniz
   
SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4
09:00-09:30 Alerji ve Astımda Ekspozom ve Mikrobiyota

Oturum Başkanları: Yakup Canıtez, Elif Karakoç Aydıner


Konuşmacı: Cevdet Özdemir
09:00-10:00 Panel: Yenidoğanda Yenilikler
Oturum Başkanları: Asuman Çoban, Hülya Bilgen


Sürfaktan Uygulamaları
Zeynep İnce
09:00-09:30 Klinik Çalışmalarda Planlama ve Tasarım

Oturum Başkanları: Gülbin Gökçay, Ayşen Bulut


Konuşmacı: Alev Bakır

09:00-10:15

Oturum Başkanları: Mustafa Özçetin, Muhammed Ali Varkal

S-062 Obez ergenlerde demir eksikliği anemisinin değerlendirilmesi, rol oynayan faktörlerin belirlenmesi
Şeyma Kılınç

S-063 Annelerin Çocuklarına Soğuk Algınlığı / Nezlede Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Nevin Cambaz Kurt

S-064 Çocukluk Çağı Meme Hastalıkları Yönetimi: Cerrahi Merkez Deneyimi
Sefa Sağ

S-065 Bir Eğitim Araştırma Hastanesinin Genel Pediatri Kliniklerinde Yatarak Tedavi Alan Hasta Refakatçilerinin Çocuk Haklarının Klinik Kullanımına Dair Görüşleri
Pınar Özbudak

S-066 Çocuklarda nefes darlığı, ne kadarı kardiyak kökenli?
Haci Ballı

Tartışma

S-067 Bir İlçe Devlet Hastanesine Baş Ağrısı Şikayeti İle Başvuran Çocuk Hastaların Hemogram Parametrelerinin, B12, D Vitamini Ve Ferritin Düzeylerinin Geriye Dönük İncelenmesi
Gülşah Ünsal

S-068 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hekimlerinin Akut Bronşiolit Tablosunda Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi
Zeynep Sena Akgiray

S-069 Sünnet Sonrası Gömük Penis: Tek Merkez Deneyimi
Hasan Demirkan

S-070 Sosyoekonomik düzeyi düşük bir ilçede büyüme izleminin yetersiz olduğunu işaret eden bulgular
Merve Çiçek Kanatlı

Tartışma

09:30-10:00 Alerjik Çocuğun Rutin Aşılamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oturum Başkanları: Ülker Öneş, Haluk Çokuğraş

Konuşmacı:
Zeynep Tamay
09:30-10:30 Sosyal Pediatri Bakış Açısı ile Engeli Olan Çocuğa Yaklaşım

Oturum Başkanları: Perran Boran, Gonca Keskindemirci


Konuşmacılar: Damla Mutlu, Özden Aksu Sayman
10:00-10:30 İdrar Böbreğin Aynasıdır

Oturum Başkanları: Harika Alpay, Salih Kavukçu


Konuşmacı:
Gül Özçelik
10:00-10:30 Çocuk Yoğun Bakımda Zirvedeki 10 Gündem

Oturum Başkanları: Metin Karaböcüoğlu, Agop Çıtak


Konuşmacı: Oğuz Dursun
10:30-:11:00 ARA

10:30-11:30

Oturum Başkanları: Kemal Nişli, Yakup Ergül

S-071 Çocukluk Çağında Miyokardiyal Köprüleşme: Olgu Sunumları İle Bir Yıllık Tek Merkez Deneyimi
İrem Türkyılmaz

S-072 Gestasyonel Diyabetik Anne Bebekleri ve Gestasyon Yaşına Göre İri Bebeklerin Kardiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması
Deniz Yıldız

S-073 Covid-19 Öncesi İki Yıl ve Covid-19 ile Geçen İki Yıllık Süreçte Akut Romatizmal Kardit
Fatoş Alkan

S-074 Üç Olgu Üzerinden Holt Oram Sendromuna Genel Bir Bakış
Abdulkerim Kolkıran

Tartışma

S-075 Akut romatizmal ateşte büyüme farklılaşma faktörü-15 ve iskemi modifiye albüminin rolü Mehmet
Gökhan Ramoğlu

S-076 Arteryel Switch Operasyonu Yapılan Yenidoğanlarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Değişikliklerinin Yoğun Bakım Kalış Süresine Etkisi
Erkut Öztürk

S-077 Semptomatik Epileptik Çocuklarda Nöbet Esnasında Görülen Elektrokardiyografik Değişiklikler Filiz
Aktürk Acar

S-078 Neonatal Supraventriküler Taşiaritmilerin Değerlendirilmesi
Erhan Aygün

Tartışma

11:00-12:30 Panel: Düşük Doğum Ağırlıklı Çocukların Tanı, Takip Serüveni

Oturum Başkanları: Feyza Darendeliler, Asuman Çoban, Firdevs Baş


Yenidoğan
Didem Arman

Genetik
Gözde Yeşil

Endokrin
Olcay Evliyaoğlu
11:00-12:30 Onkoloji Oturumu: Kansere Yatkınlık

Oturum Başkanları: Sema Anak, Gülyüz Öztürk


Çevresel Faktörler
Deniz Tuğcu

Genetik Faktörler
Gülşah Tanyıldız

Vaka Örnekleri
Yasin Yılmaz
11:00-12:00 Vakalar ile Takipli Hastaların Acilleri

Oturum Başkanları:
Nedret Uzel, Metin Karaböcüoğlu

Konuşmacılar: Metin Uysalol, Raif Yıldız

11:45-13:00

Oturum Başkanları: Zerrin Önal, Elif Sağ

S-079 Kistik fibrozis hastalarımızın karaciğer bulgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi
Hanife Ayşegül Arsoy

S-080 Kawasaki Hastalığı tanılı hastalarımızın gastrointestinal sistem tutulumları
Nihan Uygur Külcü

S-088 Smith-Magenis Sendromundan Etkilenmiş 6 Olgunun Klinik ve Sitogenetik/Moleküler Sitogenetik Bulguları İle Nörodavranışsal Fenotipleri
Behiye Tuğçe Yavuz

S-081 İndirekt Hiperbilurubinemili Olguların Etyoloji Ve Epidemiyolojisinin Değerlendirilmesi
Nihal Coşkun

S-082 Fonksiyonel Kabızlığı Olan Çocuklarda Tetkik İstemenin Gerekliliğinin Değerlendirilmesi
Neslihan Gürcan Kaya

Tartışma

S-083 Wilson hastalığı tanısı ile takip edilen olguların değerlendirilmesi: on iki yıllık tek merkez deneyimi
Fatma İssi Irlayıcı

S-084 Çölyak Hastalığı Tanısı İle İzlenen Hastalarda Eşlik Eden Endokrinolojik Problemler: Tek Merkez Deneyimi
Sibel Yavuz

S-085 Obez ve Aşırı Kilolu Çocuklarda Fonksiyonel Gastrointestinal Hastalıkların Sıklığı
Ümit Kıyak

S-086 Akut pankreatit ve tekrarlayan akut pankreatitli çocuk hastalarda etiyoloji ve izlem
Neslihan Ekşi Bozbulut

S-087 Endoskopi Ünitemizde İncelenen Hastalarda Hepatit A, B, C ve İnsan İmmünyetmezlik Virüsü Sıklığı
Kamercan Ceylan

S-088 Smith-Magenis Sendromundan Etkilenmiş 6 Olgunun Klinik ve Sitogenetik/Moleküler Sitogenetik Bulguları İle Nörodavranışsal Fenotipleri
Behiye Tuğçe Yavuz

Tartışma

12:00-12:30 Genel Pediatri Polikliniği'ne Başvuran Hastada Alarm İşaretleri

Oturum Başkanları: Mustafa Özçetin, Yakup Çağ


Konuşmacı: Ayşe Kılıç
12:30-13:30

UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Nermin Güler

Öksürük ve Doğal Yaklaşımlar
Bülent Karadağ

13:15-14:45

Oturum Başkanları: Gonca Keskindemirci, Bahar Kural

S-089 Anne ve Babaların Çocuk Aşılarına Bakışları Muhammed
Talha Karadoğan

S-090 Ek Gıdaya Geçiş Döneminde Çocukların Balık Tüketimini Hakkında Ebeveynlerin Bilgi, Tutum Ve Alışkanlıkları
Metin Yiğit

S-091 Üçüncü El Sigara Dumanı: Ebeveynler biliyor mu?
Gülfer Akça

S-092 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) Kas İskelet Sistemi Hastalıklarının Önemi ve Hastaların Demografik Özellikleri
Uğur Ertem

S-093 Ordu İlindeki Bir Hastaneye Başvuran Annelerin Süt Bankasına ve Ülkemizde Kurulmasına Yönelik Görüşleri
Özden Aksu Sayman

S-094 Ailelerin Kehribar Kolye Kullanımı Hakkında Bilgi ve Deneyimleri
Mert Hacı Dertli

Tartışma

S-095 Oruç Tutmak Anne Sütünü Etkiler mi?
Mine Başıbüyük

S-097 Annenin depresyonunun önlenmesi ve/veya tedavisi ile anne ve çocuk sağlığının iyileştirilmesi-Mutlu Anneler Sağlıklı Çocuklar Projesi
Perran Boran

S-098 Çocuk Sağlığı İzlem Polikliniği’nde 4 ve 6. Ayda Sadece Anne Sütü ile Beslenme Oranlarının Değerlendirilmesi
Hülya Kahraman

S-099 Everolimus Tedavisi Almakta Olan Karaciğer Nakli Olan İki Olguda Zayıflatılmış Canlı Aşı Uygulamaları: İki Zor Vaka Örneği
Gonca Keskindemirci

Tartışma

13:30-14:00 Perinatal COVID-19

Oturum Başkanları:
Recep Has, Ayşe Engin Arısoy

Konuşmacı:
Beril Yaşa
13:30-14:30 Hücresel Beslenme

Oturum Başkanları:
Nafiye Urgancı, Erdal Adal

Konuşmacı: Hasan Önal
13:30-15:00 Ergenlerde İstismarın Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım

Oturum Başkanları: Firdevs Baş, A. Ufuk Sezgin


Konuşmacılar: Ayşe Kılıç, Cüneyt Destan Cenger, Yaşar Tanır
14:00-15:00 Pediatrik COVID-19 Yeni Sorunlar

Oturum Başkanları: Ayper Somer, Selda Hançerli Törün


Pediatrik ''long COVID-19 ''
Aslınur Özkaya Parkalay

Pediatride COVID-19 Aşılaması
Ateş Kara
14:30-15:00 Çoklu Organ Yetersizliği

Oturum Başkanları: Bülent Karapınar, Oğuz Dursun


Konuşmacı: Çağlar Ödek
15:00-15:30 ARA
15:30-17:00 Vaskülit Oturumu

Oturum Başkanları: Rukiye Eker Ömeroğlu, Özgür Kasapçopur


Kawasaki Hastalığında Yenilikler
Nuray Aktay Ayaz

Behçet Hastalığı
Betül Sözeri

Henoch Schönlein Purpuras
Şerife Gül Karadağ

Olgu Örnekleri
Figen Çakmak
15:30-16:30 Acil Çocuk Hastada Nöro-Görüntüleme: Hangisini, Ne Zaman İsteyelim?

Oturum Başkanları: Serra Sencer, Metin Uysalol


Konuşmacılar: Metin Uysalol, Serra Sencer
15:30-17:00 Göz Hastalıkları Paneli

Oturum Başkanı:
Şule Ziylan

Çocuklarda Muayene, Kırma Kusurları, Gözlük Kullanımı, Göz Tembelliği ve Şaşılık
Şule Ziylan

Göz Yaşı Kanal Sorunları, Kapak Hastalıkları ve Pitozis, Retinoblastom ve Göz Tümörleri
Kemal Turgay Özbilen

Çocukluk Kataraktları, Retina Hastalıkları, Prematüre Retinopatisi
Nihan Aksu Ceylan

15:00-17:00

Oturum Başkanları: Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu

S-100 0-2 Yaş Arası Çocuklarda Vitamin D Eksikliğine Bağlı Rikets: Klinik ve Laboratuvar Değerlendirilmesi
İsmail Dündar

S-102 Malnütre Çocuk ve Adolesanlarda Vitamin B12 Eksikliği
Elif Söbü

S-112 Adolesan ve gençlik dönemindeki İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinde serum 25 (OH) D vitamini düzeyi
Aslı Derya Kardelen Al

S-103 Yeni Dominant-Negatif GH Reseptör Mutasyonları, GHI ve IGF-I Eksikliği Spektrumunu Genişletiyor
Merve Emecen Şanlı

S-104 Kronik Böbrek Hastalığı Olan Olgulardaki 24 Aylık Büyüme Hormonu Tedavisinin Etkileri
Esin Karakılıç Özturan

S-105 Büyümede Yakalama Yapmayan Gestasyon Yaşına Göre Düşük Doğum Ağırlıklı Çocuklarda Sebat Eden Boy Kısalığının Etiyolojisinin Araştırılması: Ön Sonuçlar
Ayşe Pınar Öztürk

S-106 Çoğul Hipofiz Hormon Eksikliklerinde İlişkili Genlerin Yeni Nesil Dizileme Teknolojisi İle Araştırılması
Ayşe Pınar Öztürk

Tartışma

S-107 Tiroid Disfonksiyonu Olan Olgularımızda Diferansiye Tiroid Karsinomu
Elif İnan Balcı

S-108 Obez Çocuklarda Yağlı Karaciğer Hastalığı ve Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Ruken Yıldırım

S-109 Obez çocuklarda TSH düzeyleri ile hiperlipidemi ilişkisinin değerlendirilmesi
Zühal Örnek

S-110 Tip 1 diyabetli çocuklarda erken dönem glisemik kontrol ile tanı anı klinik ve laboratuvar özellikler arasındaki ilişki
Emine Ayça Cimbek

S-111 Obez Adolesanlarda Bioaktif Vitamin D Düzeyleri
Gülcan Seymen

Tartışma

 
17:00-17:30 ARA
17:30-18:00 Alerji Bakışıyla: Eozinofilik Özofajit

Oturum Başkanları:
Mehtap Yazıcıoğlu, Cevdet Özdemir

Konuşmacı: Oral Alpan
17:30-19:00 Azerbaycan Paneli

Oturum Başkanları: Naila Rahimova, Leyla Gulmamadova


Çocuklarda Obstruktif Uyku Apne Sendromu
Aynur İsmayilova

Çocuklarda ''CPR'' Uygulama
Emil Nuriyev

Yenidoğan Hipoglisemisine Yaklaşım
Azer Ahmadov
17:30-18:30

Çocuklarda Multisistem İnflamatuar Sendrom

Oturum Başkanları : Metin Karaböcüoğu, Selda Hançerli Törün


MIS-C Tanı Kriterleri ve Yoğun Bakım Endikasyonları
Demet Demirkol

MIS-C Tanılı Hastanın Yoğun Bakımda İzlemi ve Olası Komplikasyonlar
Pelin Cengiz

17:15-18:30

Oturum Başkanları: Zeynep Nagehan Yürük Yıldırım, Deniz Özçeker

S-113 COVID-19 pandemisinin çocukluk çağı hipertansiyon etyolojisine etkisi
Dicle Aydın

S-114 Üriner Sistem Enfeksiyonlarında Enfeksiyon Belirteçlerinin Değerlendirilmesi
Burcu Çağlar Yüksek

S-115 Covid-19 Pandemi Sürecinde Çocuklarda El Egzama Sıklığının Araştırılması
Hüseyin Tanrıverdi

S-116 Nefrotik sendromlu çocuklarda Manganez Süperoksit Dismutaz gen polimorfizmi
Özlem Özsoy

S-117 Süt Çocuğunun Geçici Hipogamaglobulinemisi Tanısıyla Takipli Hastaların Değerlendirilmesi
Melike Ocak

Tartışma

S-118 İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebeklerin değerlendirilmesi
Gaffari Tunç

S-119 Minimal Değişim Hastalığında Atak Sıklığını Belirleyen Faktörler
Esra Nagehan Akyol Önder

S-120 Spinal Müsküler Atrofili Çocukların Bakım Vericilerinde Depresyon, Anksiyete Ve Uyku Kalitesi
Zeynep Gümüş

S-121 Balık Alerjisinin Farklı Yüzleri; Vaka Serisi
Çağla Karavaizoğlu

S-122 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitemizde İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı İle İzlenen Yenidoğanların Retrospektif Değerlendirilmesi
Nurgül Ataş

Tartışma

18:00-18:30 Yenidoğan Taraması ve Lizozomal Depo Hastalıklarının Genel Bakış ve Güncel Tedavi Yöntemleri

Oturum Başkanları: Mübeccel Demirkol, Gülden Gökçay


Konuşmacı: Özlem Göker Alpan
18:30-19:00 Erkek Dış Genital Anomalilerine Ürolojik Yaklaşım

Oturum Başkanları: Yunus Söylet, Abdurrahman Önen


Konuşmacı: Antonios Stefanidis
   

19 15-19.45

Ödül Töreni ve Kapanış

Prof. Dr. Gülbin Gökçay
İ.Ü. Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve İstanbul Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.
Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Doç. Dr. Serap Balcı
İstanbul Universitesi Cerrahpaşa
Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

           
19:00-20:00 KAPANIŞ
Önemli
Tarihler