TDB

KURSLAR

Çocuk istismarı ve ihmaline multidisipliner yaklaşım kursu (psikodrama ile birlikte)

ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİNE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM VE ÖNLEMLER KURSU
17 Nisan 2022, Pazar

GENEL PEDİATRİ KURSU
Kurs Başkanları: Ayşe Kılıç ve Mustafa Özçetin
09:00-09:10 AÇILIŞ VE TANIŞMA
09:10-09:30 Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşımın Önemi
Ayşe Kılıç
09:30-09:50 Çocuk İstismarı ve İhmalini Önlemede Temel Tanımlar
Mustafa Özçetin
09:50-10:00 ARA
10:00-10:20 Ensest Olgularına Yaklaşım
A. Ufuk Sezgin
10:20-10:40 Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Siğillere Yaklaşım
Burçin Karamustafaoğlu
10:40-11:00 Çocukluk Çağı Travmalarına Epigenetik Yaklaşım
Sacide Pehlivan
11:00-11:10 ARA
11:10-11:30 Çocuk İstismarına Yaklaşımda Çocuk Psikiyatristlerinin Rolü
Nusret Soylu
11:30-11:50 Fiziksel İstismar Olgularında Ekstremite Kırıklarına Yaklaşım
Fuat Bilgili
11:50-12:10 Çocuk İstismarında Adli Tıp Yaklaşımı
Sadık Toprak
12:10-12:30 Çocuk İstismarı İhmaline Yaklaşımda Çocuk İzlem Merkezleri (Çim)’İn Rolü
Ethem Erol
12:30-13:00 ARA
13:00-14:00 OLGU

Oturum Başkanları:
A. Ufuk Sezgin, Mustafa Özçetin

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Radyolojik Bulgular
Zuhal Bayramoğlu

Göz Bulguları
Nihan Aksu Ceylan

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
14:00-14:10 TARTIŞMA
14:10-15:10 OLGU 2

Oturum Başkanları:
Ayşe Kılıç, Nusret Soylu

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Genetik Yaklaşım
Ayça Aslanger

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yaklaşımı
Burçin Karamustafaoğlu

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
15:10-15:20 TARTIŞMA
15:20-15:30 ARA
15:30-16:30 OLGU 3

Oturum Başkanları:
Ayşe Kılıç, Sadık Toprak

Pediatrik Yaklaşım
Ayşe Kılıç

Adli Tıp Yaklaşımı
Cüneyt Destan Cenger

Çocuk Psikiyatrisi Yaklaşımı
Nusret Soylu

Sosyal Hizmet Yaklaşımı
Kemal Güdek

Hukuksal Yaklaşım
Memduh Cemil Şirin
16:30-16:40 TARTIŞMA
16:40 KAPANIŞ
A’dan Z’ye Çocukluk çağı aşıları ve aşı uygulamaları
SOSYAL PEDİATRİ KURSU
A’dan Z’ye Aşılar
Kurs Başkanları:
Gülbin Gökçay, Emel Gür
09.30-10.15 Aşı Uygulama Prensipleri
Filiz Şimşek Orhon
10.15-11.00 Aşı İmmünolojisi
Sevtap Velipaşaoğlu
11.15-11.30 ARA
11.30-12.15 Rutin Aşı Takvimi
Feyza Koç
12.15-13.00 Rutin Dışı Aşı Takvimi
Emel Gür
13.00-13.45 ARA
13.45-14:30 Özel Durumlarda Aşılamada Yenilikler
Gonca Keskindemirci
14.30-15.15 Aşı Kararsızlığına Yaklaşım
Gülbin Gökçay/ Öykü Özbörü Aşkan
15.15-15.45 Genel Tartışma
Çocuk yoğun bakımda kanıta dayalı yaklaşım: Kılavuzlar ne diyor?
YOĞUN BAKIM KURSU
ÇOCUK YOĞUN BAKIMDA KANITA DAYALI YAKLAŞIM
KILAVUZLAR NE DİYOR?
Kurs Başkanları:
Demet Demirkol, Güntülü Şık
09:00-11:15 AKUT SOLUNUM YETERSİZLİĞİ
09:00-09:15 Yüksek Akış
Gürkan Atay
09:15-10:15 Tip I Solunum Yetersizliği

NIV
Demet Demirkol

İnvazif Ventilasyon
Filiz Yetimakman
10:15-11:15 Tip II Solunum Yetersizliği

NIV
Güntülü Şık

İnvazif Ventilasyon
Alper Köker
11:15-11:30 ARA
11:30-12:15 Septik Şok
Genco Gençay
12:15-13:15 ARA
13:15-13:45 Kafaiçi Basınç Artışı
Arda Kılınç
13:45-14:15 Status Epileptikus
Filiz Yetimakman
14:15-14:45 Sıvı Tedavisi
Alper Köker
14:45-15:15 Beslenme
Gürkan Atay
15:15-15:45 Sedasyon Analjezi
Güntülü Şık

BEBEĞİN TEMEL BAKIMI KURSU
Kurs Başkanı: Serap Balcı

09:00-09:30 Yenidoğanın Cildinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı:
Zerrin Çiğdem
09.30-11:00 Yenidoğanda Kanıta Dayalı Cilt Bakım Uygulamaları
Bebek Banyosu
Konuşmacı:
Duygu Gözen

Göbek Bakımı/ Bez Dermatit ve Bakımı
Konuşmacı:
Gülçin Bozkurt
11:00-11:30 ARA
11.30-12:00 Bebek Masajı
Konuşmacı:
Duygu Demir
12:00-12:30 Kanguru Bakımı
Konuşmacı:
Sevil İnal
12:30-13:00 Bebeklerde Uyku Düzeni
Konuşmacı:
Gizem Kerimoğlu Yıldız
13:00-14:00 ARA
14:00-14:30 Bebek Güvenliği (Yatağı, kıyafetleri, oyuncakları, araba koltuğu)
Konuşmacı:
Şehriban Aydın
14:30-15:00 İnfantil Kolik
Konuşmacı:
Birsen Mutlu
15:00-15:30 Ebeveyn-Bebek Bağlanması
Konuşmacı:
Sermin Dinç
15:30-16:00 ARA
16:00-16:30 İzlem Sıklığı, Taramalar ve Önemi
Konuşmacı:
Serap Balcı
16:30-17:00 Uygun Pozisyon
Konuşmacı:
Müjde Çalıkuşu İncekar
Önemli
Tarihler